Ovikens nya kyrka

Myssjö kyrka

Ovikens gamla kyrka

Kövra kapell

Nya kapellet är det vänstra i bild ("Betelkyrkan") och det gamla är den högra byggnaden,.

Salemkapellet

(Bild saknas just nu)