Ovikenveckan

Arrangeras varannat år, av föreningen Ovikenmusik

Fjösstock

Oviksbygdens egna rockfestival, som poppar upp lite då och då lite varstans, kanske på en lägda nära dig..

Svenska kyrkan

Kyrkan arrangerar många konserter, se deras kalender på: svenskakyrkan.se/sydostra-jamtlands-pastorat/sodra-lokalkalender

Ovikens kammarorkester

Ovikens spelmanslag

Oviksfjellorna

Ovikens manskör