Från Västnår till Kanada – Norm Olsons farfar emigrerade 1913
|

Från Västnår till Kanada – Norm Olsons farfar emigrerade 1913

“I början av 1900-talet bodde var femte svensk i Amerika. För de enskilda utvandrarna i Sverige såväl som i Europa var motiven främst ekonomiska. // Hos utvandrarna fanns också andra motiv än de rent ekonomiska, till exempel religiös frihet och ökad jämlikhet. Många reste också för äventyret och resan i sig eller för drömmen om…